POS Components

POS Components for building stands, displays, exhibitions, racks, light boxes, lamp shades, etc.

We manufacture components for building your own POS exhibitions e.g. like: stands, displays, racks, light boxes, lamp shades etc.
Components are made using our technology – modified thermoforming machines combined with dedicated software developed by us – the result are good quality products in good price.

Benefits coming from our production process:

 • Fast designing process
 • 3D representation of the product in your offer
 • Our software has also pre-distortion function so prints are not distorted on final product
 • Possible use of the entire surface of the material
 • Wide range of materials and colors – we use PMMA, PET-G, HIPS and other thermoplasts
 • Easy implementation of our components in your projects due to strait edges
 • We value your money, and ecology, so the process is low waste
 • Good price

POS Components – komponenty do budowy stoisk w miejscu sprzedaży

Produkujemy komponenty do budowy Państwa stoisk POS takich jak: standy, displaye, kasetony, abażury lamp, i inne.
Komponenty są produkowane przy użyciu opracowanej przez nas technologii łączącej zmodyfikowane maszyny termoformujące łącznie z naszym autorskim oprogramowaniem czego rezultatem są dobrej
jakości detale w przystępnej cenie.

Korzyści płynące z naszego procesu produkcyjnego:

 • Szybkie projektowanie
 • Prezentacja 3D detali dołączona do oferty
 • Nasze oprogramowanie posiada funkcję pre-dystorsji, więc nadruki na gotowym projekcie
  nie są zdeformowane
 • Możliwe zagospodarowanie całej powierzchni materiału
 • Szeroki wachlarz kolorów – używamy PMMA, PET-G, HIPS i innych termoplastów
 • Łatwy montaż naszych komponentów dzięki prostym krawędziom
 • Cenimy Państwa pieniądze i ekologię dlatego nasz proces jest nisko odpadowy
 • Dobra cena

Our Services

We manufacture components for POS exhibitions as well as complete elements such as stands, displays, POS racks etc.

We also offer complete technology for manufacture such components incl. forming machine, printing technology, our unique dedicated production supporting software with training.

Nasze usługi

Wykonujemy komponenty do produkcji wystaw POS, jak również kompletne zestawy jak standy, displaye, regały itp.

Oferujemy również kompletną technologię do produkcji takich komponentów w tym maszyny formujące, technologie druku, nasze unikalne dedykowane oprogramowanie wspierające produkcję.

Gallery/ Galeria

Example of components’ shapes/ Przykłady kształtów komponentów

Visualizations by our software/ Wizualizacje wykonane w naszym programie:

Picture Dome Designer

One mold – different parameters/ Jedna forma różne parametry

by Picture Dome Designer

Concept designs/ projekty koncepcyjne

Project visualizations/ wizualizacje projektów

by Picture Dome Designer

Example real photo/ Przykładowe zdjęcia gotowych komponentów

Unleash your creativity

with

our components to build your unique
POS exhibition

Uwolnij swoją kreatywność
z
naszymi komponentami aby zbudować
unikalne stanowisko POS