About

POS Components – dostarczamy komponenty do produkcji POS (promocji w punkcie sprzedaży) wykonane z tworzyw sztucznych z zadrukiem jak i w czystej formie. Oferujemy również konstrukcje z profili stalowych i aluminiowych.

The Crew/
Zespół

Our team consists of industrial and IT engineers and designers to provide components for the production of sets for point-of-sale promotion, advertising companies, and companies supplying equipment for shops, clubs, restaurants as well as other public facilities.

Nasz zespół składa się z inżynierów i projektantów przemysłowych oraz IT aby dostarczyć komponenty do produkcji zestawów do promocji w punkcie sprzedaży dla firm reklamowych i firm dostarczających wyposażenia sklepów, klubów, restauracji i innych obiektów użyteczności publicznej.

Our Philosophy/
Nasza filozofia

Thanks to a team of qualified designers with production experience, we would like to provide our customers with interesting and original high-quality components at an affordable price – which is so important in the BTL industry and promoting products at the point of sale.

Dzięki zespołowi wykwalifikowanych projektantów z doświadczeniem produkcyjnym chcemy dostarczać naszym klientom ciekawe i oryginalne komponenty wysokiej jakości w przystępnej cenie – co tak ważne jest w branży BTL i promowaniu produktów w miejscu sprzedaży.

Services/
Usługi

We specialize in the production of plastic parts using a technology developed by us, which is a combination of modified thermoforming machines, with the software we have developed dedicated to this process. The result are details made with optimal material management, which has a positive effect on their function and price. We offer printed details as well as in pure form.

Specjalizujemy się w produkcji detali z tworzyw sztucznych przy użyciu opracowanej przez nas technologii będącej połączeniem zmodyfikowanych maszyn do termoformingu, ze stworzonym przez nas dedykowanym do tego procesu oprogramowaniem.
Efektem są detale wykonane z optymalnym zagospodarowaniem materiału co wypływa korzystnie ich funkcję jak i cenę.
Oferujemy detale z nadrukiem jak i w czystej formie.

Teaser

Design

Quality

Good
price